Menu fotoaparátu

Oranžové menu fotoaparátu (funkce) – I

Menu fotoaparátu - funkce fotoaparátu | moje Tajemno
Oranžové menu fotoaparátu Canon (funkce fotoaparátu)
Kroky úrovně expozice

Slouží k nastavení kroků expozice po ½, nebo po ⅓ EV. Nastavení konkrétně slouží pro: rychlost závěrky, clonu, korekci expozice, AEB, i pro kompenzaci zábleskové expozice.

Kroky nastavení citlivosti ISO

Podobné nastavení jako v předchozí položce menu fotoaparátu. Rozdíl je však v tom, že kroky lze v tomto případě nastavit po krocích 1, nebo po ⅓ EV.

Automatické zrušení braketingu

Po vypnutí a zapnutí fotoaparátu se zruší nastavení automatického expozičního bracketingu (příp. nezruší). Toto nastavení platí i pro bracketing vyvážení bílé barvy.

Sekvence braketingu

Nastavení sekvence AEB a bracketingu vyvážení bílé barvy. Lze nastavit tři volby, konkrétně 0 – +, – 0 +, + 0 -. „0“ značí standardní expozici, „-“ sníženou expozici a „+“ zvýšenou expozici.

Počet snímků braketingu

Využíváte-li bracketing, můžete nastavit počet snímků v bracketingu. Konkrétně v krocích po 2, 3, 5 a 7.

Bezpečný posun

Jedno z mála částí menu fotoaparátu, u kterého je lepší využít manuál fotoaparátu. Vysvětlení zde by neúměrně zvýšilo délku článku.

Stejná expozice pro novou clonu

Tato položka menu fotoaparátu se uplatní zejména při výměně objektivů. Více však doporučuji nastudování menu fotoaparátu pro vysvětlení této položky.

Oranžové menu fotoaparátu (funkce) – II

Menu fotoaparátu - funkce fotoaparátu | moje Tajemno
Oranžové menu fotoaparátu Canon (funkce fotoaparátu)
Nastavení rozsahu rychlosti závěrky

Toto nastavení menu fotoaparátu umožňuje nastavit rozsah závěrky u některých expozičních režimů. Konkrétně u režimů , , , . Nejvyšší rychlost může nabývat hodnot od 1/8000 sekundy po 15 sekund. Nejnižší pak od 30 sekund po 1/4000 sekundy.

Nastavení rozsahu clony

Podobně jako v předchozím případě. Platí i pro expoziční režim Bulb. Clonu lze nastavovat v rozsahu od f/1 po f/91. Samozřejmě záleží na možnostech nasazeného objektivu.

Rychlost kontinuálního snímání

Využíváte-li kontinuální snímání, zde můžete nastavovat jeho rychlost. Koneckonců ne vždy je třeba využívat 10 snímků za sekundu. Někdy bohatě stačí kupříkladu 4.

Oranžové menu fotoaparátu (funkce) – III

Menu fotoaparátu - funkce fotoaparátu | moje Tajemno
Oranžové menu fotoaparátu Canon (funkce fotoaparátu)
Matnice

Do fotoaparátu Canon EOS 7D Mark II můžete použít 2 různé matnice. Jedna se hodí především pro vysoce světelné objektivy, druhá pro ty méně světelné. Fotoaparát je v základu vybaven standardní matnicí Eh-A. Matnice pro světelné objektivy má označení Eh-S. V této části menu fotoaparátu nastavíte, jakou matnici ve fotoaparátu máte přítomnou.

Upozornění v hledáčku

Po zapnutí některých funkcí ve fotoaparátu se v hledáčku objeví varovný symbol (vykřičník v kolečku). Pro více informací doporučuji nastudovat manuál fotoaparátu.

Zobrazit oblasti LV snímání

Položka menu fotoaparátu se uplatní při aktivovaném živém náhledu a ořezu obrazu. Máte-li zapnutý poměr stran fotografie na 4:3, 16:9 nebo 1:1, budou přebývající části zobrazeny různě. Buď formou rámečku, nebo budou překryty černou barvou.

Směr otáčení při Tv / Av

Směr otáčení voličů pro nastavení expozičního času a clony lze obrátit. To se hodí především fotografům, kteří přechází na Canon z jiných značek fotoaparátů, které to mají obráceně.

Blokování více funkcí

Přepínač blokování LOCK dokáže zablokovat některé ovládací prvky. O jaké prvky se jedná, zjistíte kliknutím na odkaz.

Zákaznické nastavení

Některá tlačítka fotoaparátu, resp. jejich funkce, můžete upravit k obrazu svému. O jaká tlačítka se jedná, zjistíte v článku o nastavitelných tlačítkách.

Oranžové menu fotoaparátu (funkce) – IV

Menu fotoaparátu - funkce fotoaparátu | moje Tajemno
Oranžové menu fotoaparátu Canon (funkce fotoaparátu)
Přidání informace o ořezu

Pokud nastavíte informace o ořezu, zobrazí se v obrazu živého náhledu svislé čáry vyznačující nastavený poměr stran. Můžete tak lépe zvolit kompozici snímku. Když pořídíte snímek, připojí se k němu informace o poměru stran pro oříznutí snímku.

Výchozí možnost pro Vymazat

Položka menu fotoaparátu se týká přehrávání snímků a následné stisknutí tlačítka pro vymazání fotografií.

Zatažení objektivu při vypnutí

Nastavení umožňuje, aby se STM objektivy po vypnutí fotoaparátu „zatáhly“ do výchozího stavu.

Oranžové menu fotoaparátu (funkce) – V

Menu fotoaparátu - funkce fotoaparátu | moje Tajemno
Oranžové menu fotoaparátu Canon (funkce fotoaparátu)
Vymazání všechny uživatelské funkce

Dojde k vymazání všech uživatelských funkcí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.