Menu fotoaparátu

Fialové menu fotoaparátu (autofokus) – I

AF menu fotoaparátu | moje Tajemno
AF fialové menu fotoaparátu Canon
Nastavení ostření

Výběr charakteristiky ostření v režimu AI Servo AF. Výběrem či osobním nastavením zde nastavujete chování ostření (např. rychlost, plynulost, atd.).

Fialové menu fotoaparátu (autofokus) – II

AF menu fotoaparátu | moje Tajemno
AF fialové menu fotoaparátu Canon
Priorita x. snímku AI servo

Nastavení charakteristiky činnosti automatického zaostřování a časování uvolnění závěrky při fotografování při zapnutém AI Servo AF. Toto nastavení může být různé jak pro 1. snímek, tak pro snímky následující po tom prvním (při kontinuálním snímání).

Fialové menu fotoaparátu (autofokus) – III

AF menu fotoaparátu | moje Tajemno
AF fialové menu fotoaparátu Canon
Elektronický MF objektivu

Tato část menu fotoaparátu umožňuje u některých vybraných STM a USM objektivů Canon dodatečně ručně doostřovat. Případně pak toto dodatečné zaostřování úplně zakázat. O jaké objektivy se jedná, se samozřejmě dozvíte v manuálu fotoaparátu.

Spuštění pomocného světla AF

Umožňuje povolit či zakázat pomocné světlo emitované bleskem (interním či externím). Toto světlo slouží k osvětlení scény – aby mohl fotoaparát následně správně zaostřit.

Priorita uvolnění One-Shot AF

Položka nastavení se týká fotografování v režimu One Shot a nabývá dvou možností. Buď je možné fotografovat až po zaostření, nebo kdykoliv (ale hrozí, že nebude řádně zaostřeno).

Fialové menu fotoaparátu (autofokus) – IV

AF menu fotoaparátu | moje Tajemno
AF fialové menu fotoaparátu Canon
Pohon objektivu při nemožném AF

Pokud nelze zaostřit pomocí automatického zaostřování, můžete fotoaparát ponechat, aby hledal dál správné zaostření. V opačném případě fotoaparátu řeknete, že má s ostřením přestat.

Volitelný AF bod

Canon EOS 7D Mark II mám velké množství zaostřovacích bodů, celkem 65. Tento velký počet může některým fotografům spíše překážet než pomáhat. Proto zde můžete počet snížit a to na 21, nebo pouhých 9. Pokud se následně pokusíte vybrat zaostřovací body ručně, bude nabídnut zvolený počet těchto bodů.

Nicméně při použití ne příliš světelných objektivů se může počet ještě snížit.

Výběr režimu oblasti AF

Možnost omezit volitelné režimy výběru oblasti ostření. Těmito oblastmi je myšlen jeden bod, bod + sousední 4 body, atd. až po plošné využívání všech 65 ostřících bodů.

Metoda volby oblasti AF

Nastavení způsobu, jakým budete mezi režimy výběru oblasti ostření přepínat. Na obrázku výše je nastavení takové, že ke změně oblasti AF slouží páčka či tlačítko M-Fn.

Bod AF na základě orientace

Dobrá funkce pro nastavení ostřícího bodu při různé orientaci fotoaparátu. Fotoaparát může ponechat zaostřovací bod stále na stejném místě, ať otáčíte fotoaparátem jakkoliv. Nicméně můžete nastavit, že bod bude jiný, když budete fotit na výšku.

Výchozí bod AF

Nastavení počátečního bodu při fotografování v režimu AI Servo AF. Pro více informací v tomto případě doporučuji pročíst manuál fotoaparátu. Vysvětlení je rozsáhlejší.

Automatická volba AF bodu: EOS iTR AF

Pokud je tato funkce menu fotoaparátu povolena, pokusí se fotoaparát při ostření vyhodnotit obraz na základě dalších informací. Konkrétně pak rozpoznávání tváří, identifikace objektů, rozpoznávání barvy místa, apod. I zde je pro lepší vysvětlení funkce lepší prostudovat manuál.

Fialové menu fotoaparátu (autofokus) – V

AF menu fotoaparátu | moje Tajemno
AF fialové menu fotoaparátu Canon
Ruční výběr šablony bodu AF

Při ručním výběru zaostřovacího bodu mohou nastat dvě situace. Váš výběr AF bodu se může zastavit na pomyslném okraji oblasti AF, nebo budete s výběrem pokračovat na protější straně. Pokud často měníte zaostřovací body, zřejmě se s tímto nastavením dříve či později setkáte. Správné nastavení neexistuje, každému vyhovuje jedna z variant.

Zobrazení AF bodu při ostření

Můžete nastavit, zda se zobrazí (zvýrazní) či nezobrazí AF body v různých situacích. Kupříkladu, když zaostřovací bod vybíráte, před samotným zaostřením, během ostření či po zaostření.

Podsvětlení hledáčku

Údaje v hledáčku se díky tomuto nastavení mohou rozsvítit červeně.

Status AF v hledáčku

Jedná se o dodatečné nastavení, které vás v hledáčku informuje o aktivitě zaostřování (jestli se zaostřuje či již je zaostřeno). Doporučuji vyzkoušet obě dvě varianty a rozhodnout se pro tu, která vám bude více vyhovovat.

Mikronastavení AF

Zde provádíte jemnou korekci nastavení ostřícího bodu. Toto nastavení pak můžete aplikovat pro všechny objektivy, nebo pro každý objektiv můžete vytvořit nastavení jiné.

Velice dobrá část menu fotoaparátu, pokud ostření objektivu začne „trochu ujíždět“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.