Menu fotoaparátu

Modré menu fotoaparátu (přehrávání) – I

Menu fotoaparátu - přehrávání | moje Tajemno
Modré menu fotoaparátu Canon
Ochrana snímků

Ochrana snímků zabraňuje jejich náhodné vymazání.

Otočit snímek

Vyfotografovaný snímek můžete otočit na požadovanou pozici 90° → 270° → 0°.

Mazání snímků

Označení snímků, které budete chtít poté vymazat ze složky, resp. paměťové karty.

Příkaz tisku

Díky této položce menu fotoaparátu můžete vybrat fotografie k tisku. Jedná se o formát DPOF (angl. Digital Print Order Format). Položku má vícero nastavení. Pokud vás zajímá tisk fotografií přímo z fotoaparátu, doporučuji nastudovat postup v manuálu.

Nastavení fotoalba

Můžete určit až 998 snímků pro tisk ve fotoalbu. Další obrazovky a více nastavení najdete v manuálu.

Kopie snímku

Snímky zaznamenané na jedné paměťové kartě lze takto kopírovat na jinou paměťovou kartu. Fotoaparát Canon EOS 7D Mark II má totiž rovnou dva sloty pro paměťové karty.

Zpracování snímku RAW

Snímky v datovém formátu RAW můžete částečně upravit a následně převést do grafického formátu JPEG a to přímo ve fotoaparátu. To provedete zde v této části menu fotoaparátu.

Modré menu fotoaparátu (přehrávání) – II

Menu fotoaparátu - přehrávání | moje Tajemno
Modré menu fotoaparátu Canon
Změnit velikost

Tato položka menu fotoaparátu se týká fotografií ve formátu JPEG. S pomocí této položky snížíte počet pixelů obrázku a poté obrázek znovu uložíte jako nový snímek. Formát RAW takto zmenšit nelze.

Hodnocení

Hodnocením fotografií jsem se již zabýval v minulosti.

Prezentace

Jedná se o automatické přehrávání vyfotografovaných snímků. Nejprve vyberete snímky, které chcete nechat přehrát a poté spustíte přehrávání. Rovněž můžete změnit dobu zobrazení jednotlivých snímků a to v mnoha krocích.

Přenos snímku

Tato část nastavení v menu fotoaparátu vám pomůže s přenosem snímků z fotoaparátu do počítače. Nastavení, resp. následné vysvětlivky, jsou ale vcelku obsáhlé. Rovněž doporučuji nahlédnout do manuálu fotoaparátu pro plné vysvětlení dané problematiky.

Skok snímku pomocí hlavního otočného ovladače

Pokud si prohlížíte fotografie, obvykle si počínáte tak, že si prohlížíte jednu po druhé. S pomocí hlavního otočného ovladače můžete některé snímky přeskakovat. Takto skákat můžete po 10, ale i po 100 snímcích. Případě můžete řadit snímky dle data, složky, zdali jsou chráněné, ohodnocení, apod.

Modré menu fotoaparátu (přehrávání) – III

Menu fotoaparátu - přehrávání | moje Tajemno
Modré menu fotoaparátu Canon
Zvýraznění upozornění

Je-li tato položka menu fotoaparátu povolená, budou při prohlížení snímků blikat přeexponované oblasti s vysoký jasem. Jedná se tedy o dobrý ukazatel toho, zda je vaše fotografie přeexponovaná či nikoliv.

Zobrazení AF bodu

Při prohlížení vyfotografovaných snímků se rovněž na snímcích červeně zobrazí AF body, na které bylo ostřeno.

Přehrát rastr

V jednotlivých snímcích se rovněž ukáže zvolený rastr (pomocné čáry). Samozřejmě tyto čáry můžete nechat skryté.

Histogram

Zde je možné zvolit mezi zobrazením histogramu typu jas a typu RGB. Doporučuji si prohlédnout oba a zvolit ten, který pro vaše potřeby bude vhodnější.

Počítání přehrávání záznamu

Můžete vybrat, jaké položky se zobrazí na obrazovce pro přehrávání natočených videí. Jedná se buď o čas záznamu, nebo o časový kód.

Zvětšení

Jedná se o počáteční zvětšení snímku od 1× (bez zvětšení) přes 2×, 4×, 8× až k 10×.

Ovládání přes HDMI

Možnost v situaci, kdy máte fotoaparát propojený s televizorem pomocí kabelu HDMI a televizor umí funkci HDMI CEC. Pak je totiž možné fotoaparát částečně ovládat skrze ovladač televizoru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.