Čištění matnice

Čištění matnice

Čištění matnice je podobně jako čištění senzoru fotoaparátu sice vcelku jednoduchá činnost, nicméně chce to trochu opatrnosti a cviku. Matnice zrcadlovky je relativně bezpečně ukryta uvnitř fotoaparátu. I přes to se na ní čas od času nalepí nějaké to prachové smítko. Tyto nečistoty sice neovlivňují výslednou fotografii, nicméně ruší fotografa při pozorování scény skrz TTL hledáček. Po zaregistrování rušivých nečistot je dobré pustit se do čištění matnice. Bohužel i toto čištění má jistá pravidla, která je vhodné dodržet. V opačném případě můžete napáchat více neplechy než užitku.

Kdy se pustit do čištění matnice

Špína na matnici vlastně nemusí vůbec vadit. Pokud při focení využíváte LCD displej, špíny na matnici si ani nevšimnete. Pokud však fotíte přes TTL hledáček, tyto nečistoty uvidíte a mohou být značně rušivé. Samozřejmě se najdou i tací, kterým zašpinění vadit nemusí.

TTL matnice Canon | moje Tajemno
TTL matnice pro fotoaparát Canon
Umístění matnice ve fotoaparátu | čištění matnice | moje Tajemno
Umístění matnice ve fotoaparátu Canon EOS 7D Mark II. Při čištění matnice je třeba se zaměřit na toto místo nad zrcátkem.

Upozornění před samotným čištěním matnice

Matnice je drobná plastová či skleněná destička, která je z jedné strany matovaná. Jedná se však o dosti choulostivou součástku zrcadlovek. Ne snad proto, že by se při samotném čištění mohla nějakým způsobem rozbít, resp. roztříštit. Hlavní problém tkví v možnosti ještě většího upatlání, nebo hůře – poškrábání. Materiál, ze kterého je matnice vyrobena je totiž docela choulostivý právě na různé škrábance či mastnotu. Stačí se matnice dotknout rukou, nebo ji setřít nevyčištěnou utěrkou z mikrovlákna a problém je na světě. Matnice se tak může snadno znehodnotit.

Špatný přístup k čištění matnice končí buď jejím opětovným čištěním a nebo její výměnou. Ta vás vyjde přibližně na 400 až 800,- Kč.

Vhodné nástroje na čištění matnice

Než se pustíte do čištění matnice, je třeba si připravit vhodné nástroje a přípravky. Chcete-li co nejvíce ušetřit, vystačíte si s ofukovacím balónkem, štětečkem, příp. ještě utěrkou z mikrovlákna.

Nicméně vřele doporučuji plnohodnotné kvalitní čištění. K tomu budete potřebovat:

 • tenké gumové rukavice,
 • lékařský benzín, nebo lépe čistý isopropanol (docela zapáchá),
 • čistý stlačený vzduch ve spreji (bez dalších příměsí),
 • ideálně skleněnou nádobku o průměru a výšce alespoň kolem 5 cm,
 • kleštičky na matnici s příslušenstvím:
  • jedná se o krabičku, kde se nachází kleštičky (obvykle s háčkem), jde v podstatě o samosvornou pinzetu,
  • kromě kleštiček je zde prostor pro odložení matnice (příp. matnice nová),
  • mohou se zde nacházet tenounké plíšky pro správné umístění matnice.

Postup čištění matnice

Existují v podstatě dva způsoby, kterými můžete vyčistit matnici:

 • levný a „rychlý“,
 • dražší a kvalitnější.

Levné čištění matnice

Levné a rychlé čištění matnice od prachu probíhá tak, že matnici ve fotoaparátu jednoduše ofouknete ofukovacím balónkem. Pokud se tím prach oddělí od matnice, pravděpodobně odletí kamsi do útrob fotoaparátu. Nicméně máte alespoň na chvíli vyhráno a je hotovo.

Když ofouknutí nepomůže, můžete se pokusit matnici vyndat a očistit kontaktním způsobem. Samozřejmě za předpokladů, že matnice vyndat lze (u některých fotoaparátů toto není možné). Následné čištění pak probíhá opatrným setřením matnice jemným štětečkem. Pokud nepomůže ani to, můžete zkusit využít utěrku z mikrovlákna.

Při tomto kontaktním čištění však musíte dávat opravdový pozor a nečistit matnici silou. Matování je náchylné opravdu na ledacos – mastnotu, otisky prstů, poškrábání… V ideálním případě se tedy rovněž nebudete utěrky z mikrovlákna či vláken štětečku dotýkat rukou.

Ačkoliv se tento způsob zdá být velice jednoduchý a pohodlný, opak je často pravdou. Štěteček s tvrdšími vlákny může matnici poškrábat. Stejně tak odolnější prachová částice po utření utěrkou z mikrovlákna. Proto doporučuji dražší, pokročilejší a přeci jen trochu náročnější čištění matnice.

Pokročilé čistění matnice

Nejprve si připravte všechny potřebné nástroje (viz výše), abyste je pak nemuseli hledat.

Následně odmastěte a vyčistěte od prachu skleněnou nádobku. Tu poté dokonale usušte (aby v ní nebyla přítomna žádná vlhkost). Máte-li doma myčku, může být v tomto případě velice užitečný pomocník. Doporučuji nejdéle trvající program s nejvyšší teplotou. Po jejím důkladném vysušení propláchněte tuto nádobku isopropanolem.

Rovněž opláchněte ve vodě chirurgické rukavice (nejlépe již nasazené na rukou). Po jejich důkladném usušení je znovu opláchněte i v isopropanolu. V nich totiž budete následně sahat na kleštičky i na samotnou matnici.

Očištěný fotoaparát od prachu a nečistot (uvnitř i z venčí) položte na stůl bajonetem vzhůru. Najděte šachtu s matnicí (viz obrázek v úvodu). Na kleštičkách je obvykle takový malý háček. Ten použijte k odklopení rámečku, který drží matnici na svém místě. V ideálním případě se matnice vyklopí společně s rámečkem. V horším případě tomu napomůžete nakloněním celého fotoaparátu. Následně matnici uložte do krabičky k tomu určené. Matnici při tom držte za manipulační výběžek. Na bajonet fotoaparátu umístěte krytku.

Samotné čištění matnice

Nyní již hurá do čištění matnice. V první řadě naplňte skleněnou nádobku isopropanolem. Matnici opět uchopte za výběžek a celou ji do isopropanolu ponořte. Nicméně stále ji mějte v kleštičkách. Matnicí poté pohybujte v roztoku sem a tam, občas ji z roztoku vyjměte, hned na to zase potopte. Důležité je, aby se jejího povrchu kromě roztoku nic jiného nedotklo. Samozřejmě kromě kleštiček, ve kterých ji po celou dobu budete držet.

Po důkladném vyčištění matnice v roztoku ji nechte do nádobky trochu okapat. Poté ji vezměte za její hrany do druhé ruky. Dočasně si ukliďte kleštičky a místo nich si připravte stlačený vzduch ve spreji. Tím následně budete matnici ofukovat. Je však třeba dávat pozor, aby tento sprej byl dnem dolů. Pokud by takto umístěn nebyl, hrozí nebezpečí úniku kapaliny, která by mohla matnici poškodit (především mrazem). Krátce odfoukněte vzduch ze spreje do prostoru a poté jej nasměrujte na matnici. Postupujte od středu směrem k okrajům. Matnici je dobré držet ve sklonu cca 45° vůči stlačenému vzduchu. Tento vzduch vytlačí z matnice zbytky isopropanolu a nebo jej rovnou vypaří.

Po osušení matnice z jedné strany ji stejně osušte i z druhé strany. Pro otočení matnice doporučuji využít opět buď kleštičky a nebo trochu „dloubněte“ do výběžku. Dejte si však pozor, aby vám matnice nespadla. Po osušení druhé strany matnice zkontrolujte, zda nezůstal isopropanol na hranách nebo na manipulačním výběžku. Pokud ano, rovněž ho odfoukněte. Stále se však nedotýkejte aktivní plochy matnice rukou / rukavicí.

Návrat matnice

Po výše uvedeném čištění matnice je její návrat do útrob fotoaparátu hračka. Odklopte krytku na bajonetu a matnici opět vezměte do kleštiček za výběžek. Matnici následně umístěte do (obvykle) kovového rámečku tak, aby zapadla na svoje místo. Rámeček poté uzavřeme a jemným tlakem na rámeček jej zacvaknete. Je však třeba si dávat pozor, aby se vám kleštičky z rámečku nesesunuly a nepoškrábaly pracně očištěnou matnici. V opačném případě již rýhu nelze odstranit a je třeba si koupit matnici novou.

Následně již stačí nasadit objektiv a zkontrolovat skrze hledáček, zdali jsou všechny nečistoty odstraněny. Pokud ano, bylo vaše čištění matnice úspěšné. V opačném případě je třeba postup výše zopakovat.

Několik slov k čištění a matnici všeobecně

Matnice je všeobecně opravdu velmi citlivá součástka. Čištění výše, resp. jeho postup, se na první pohled zdá být možná až zbytečný. Pravdou je, že pokud přistoupíte k čištění matnice výše uvedeným levným způsobem, pravděpodobně tím situaci zhoršíte. Matnici lze navíc opravdu velmi lehce poškrábat. Pohled skrze poškrábanou matnici není zrovna to, co by si fotograf přál. Proto doporučuji druhý, důkladnější a zároveň šetrnější způsob čištění matnice.

K samotnému čištění pak už jen to, že je více než vhodné matnici čistit v bezprašném prostředí. To však v domácích podmínkách velice těžko dosáhnete, resp. je to v podstatě nemožné. Čištění matnice proto provádějte alespoň v místnosti, kde neustále někdo necourá a kudy neproudí zbytečně vzduch. Těch necelých 30 minut času strávených nad matnicí jistě zvládnete i s „vůní“ isopropanolu.

Rovněž doporučuji mít dokonale vyčištěný i fotoaparát včetně krytky. Taky by se vám mohlo stát, že při nasazování již vyčištěné matnice, přiletí z nitra fotoaparátu smítko prachu. To se na matnici opět usadí a můžete se do čištění matnice pustit znovu.

Osobní zkušenost

Čištění matnice ve mě zanechalo dvě vzpomínky. Jednu dobrou a jednu špatnou. Začnu tou špatnou. Můj starý fotoaparát Canon EOS 350D se mnou vydržel opravdu velmi dlouho. Nicméně postupem času jsem méně dbal na jeho očistu a při výměně objektivů jsem si nedával moc pozor. Výsledek se samozřejmě dostavil. Matnice byla plná černých teček. Nejprve jsem problém řešil ofukovacím balónkem. To se však později neukázalo jako ideální způsob čištění matnice a proto jsem ji ručně vyndal. Následovalo „požmoulání“ matnice v utěrce z mikrovlákna a její následné navrácení zpět.

Nejenom že na matnici byly stále stopy prachu, ale k tomu ještě navíc obtisk palce či ukazováčku. Proto byla matnice opět vyndána a opět vyčištěna mikrovláknem. Tentokrát trochu silněji. Z matnice následně sice zmizely obtisky, ale zdála se taková možná trochu matnější s divným jakoby odleskem. Prach z ní samozřejmě nezmizel. Zkusil jsem ho proto odstranit opět za pomocí balónku a to se mi na několikátý pokus podařilo. Nicméně matnice už nebyla taková, jako dříve.

U tak starého fotoaparátu mi to však příliš nevadilo. Nicméně i tak jsem později svému fotoaparátu dopřál matnici novou. Ne přímo originální, ale jakousi levnější variantu z eBay.

Nová matnice

Nová matnice přišla v krásné krabičce. Měla u sebe vše, co bylo třeba. Kleštičky s háčkem i plíšky. Bylo léto a mě se do výměny matnice nechtělo. Místo toho mě více zajímala teorie výměny a čištění matnice. Při hledání odpovědí jsem však zapomněl na jednu důležitou věc. Nenechávat krabičku s matnicí otevřenou. Samozřejmě se stalo to, že matnice byla během několika málo hodin totálně zaprášená prachem z okolí. Bylo proto třeba provést kvalitní čištění matnice.

Pro toto čištění matnice byl následně využit onen pokročilý způsob čištění uvedený výše. Matnice se „leskla čistotou“ a pohled do hledáčku fotoaparátu již nebyl tak příšerný jako předtím. Bohužel mi krátce na to odešla závěrka. Celý fotoaparát byl proto vyřazen a vyměněn za modernější variantu Canon EOS 50D.

Závěrem

Jakmile se pustíte do čistění matnice, počínejte si opravdu opatrně. Matnice má ve zvyku se velmi snadno znehodnotit téměř jakýmkoliv dotykem v matované zobrazovací části. Rovněž doporučuji provést čistění matnice, pokud si pořídíte novou. Ne vždy je nová matnice dokonale čistá bez smítek prachu. Mimochodem co dokáže taková nová a „vylepšená“ matnice můžete zjistit zdeExterní odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *