Potlačení mihotání

Potlačení mihotání ve fotoaparátu

Potlačení mihotání, resp. snímky bez tzv. mihotání, je vcelku šikovné rozšíření moderních fotoaparátů. U Nikonu se tato funkce nazývá redukce blikání obrazu. Jedná se o funkci, kdy senzor ve fotoaparátu analyzuje světlo procházející objektivem. Po velmi rychlé analýze světla dokáže čip fotoaparátu vyhodnotit, co je zdrojem světla ve scéně. Pokud se jedná o nějaké blikající zářivky, příp. jiný blikající světelný zdroj, dokáže nastavit chování fotoaparátu takovým způsobem, aby byly následné snímky konzistentní (nezávislé na blikání).

Článek ukazuje zejména výhody funkce potlačení mihotání, ale i jisté problémy, které mohou vzniknout při zapnutí této funkce.

Vznik mihotání

Tzv. mihotání (jak to u Canonu nazvali) není nic jiného, než staré známé blikání světelných zdrojů. Už to není tak častým jevem, ale stále se vyskytují místa, kde mají až nepříjemně blikající zářivky. Samozřejmě se nemusí jednat o zářivky, mohou to být i různé jiné zdroje světla. Pravdou však je, že ono blikání může za jistých okolností negativně ovlivnit výslednou fotografii.

Funkce potlačení mihotání

Nyní trocha odborných informací. Funkce potlačení mihotání, resp. funkce detekce mihotání, nefunguje za každých okolností při jakémkoliv blikání světla. U fotoaparátů detekce blikání / mihotání obvykle funguje správně, pokud světlo bliká v rozmezí 100 až 120 Hz. Tato frekvence vychází z frekvence střídané elektrické sítě 50 Hz, resp. 60 Hz.

Blikání obrazu nemusí být rozpoznáno v případě tmavého pozadí. Dále nefunguje stoprocentně při velmi silných zdrojích světla ve scéně. Rovněž není blikání vždy rozpoznáno v případě dekorativního osvětlení, či jiném nestandardním osvětlení. Proč tomu tak je, je spíše otázkou na výrobce. Pravdou je, že v některých případech bohužel detekce blikání nefunguje správně, nebo nefunguje vůbec.

U expozičního času delšího než 1/100 sekundy, postrádá funkce potlačení mihotání vcelku smysl. Čas už bude natolik dlouhý, že se mihotání vlastně ani nestačí projevit.

Potlačení mihotání v praxi

Máte pocit, že se nacházíte v prostředí, kde by mohlo docházet k mihotání obrazu? Nepříjemné zářivky už od pohledu, protivná světla, apod.? Zapněte funkci potlačení mihotání v menu fotoaparátu. U Canon EOS 7D Mark II se toto nastavení nachází v hlavním (červeném) menu fotoaparátu (v odkaze 4. obrázek od shora).

Toto nastavení nenajdete v každém fotoaparátu. Zpravidla se nachází v novějších či pokročilejších fotoaparátech. Ověřit si to můžete přímo u výrobce a z manuálu k fotoaparátu.

Poté stačí namířit fotoaparát na scénu a namáčknout spoušť. Pokud dochází k blikání obrazu, objeví se v hledáčku fotoaparátu Canon znak Flicker! (na obrázku níže je označený červeně).

Funkce potlačení mihotání v hledáčku | moje Tajemno
Funkce potlačení mihotání v hledáčku fotoaparátu Canon EOS 7D Mark II. Pro zvětšení klikněte.

Pokud k blikání světla ve scéně nedochází, nebo jej fotoaparát nedokáže identifikovat, v hledáčku označení Flicker! nenajdete. Je-li funkce potlačení mihotání zapnutá a symbol svítí, blikání ve scéně by mělo být fotoaparátem potlačeno.

Výjimky a omezení funkce potlačení mihotání

Kromě výše jmenovaných se minimálně u fotoaparátu Canon EOS 7D Mark II vyskytují další výjimky, kdy funkce jaksi nefunguje.

Funkce potlačení mihotání není dostupná při fotografování skrze živý náhled (Live View). Funkce ale funguje i při použití blesku. Pokud však fotíte s bezdrátovým bleskem, nemusí být dosaženo těch správných výsledků. Symbol Flicker! může též nepravidelně blikat, pokud změníte kompozici. V závislosti na zdroji osvětlení, nebo podmínkách snímání, není vždy zaručeno dosažení kýžených výsledků. Poslední věta v podstatě znamená, že není vždy jisté, že funkce potlačení mihotání zafunguje perfektně. Toto jsem si nevymyslel sám, nýbrž přímo společnost Canon.

Proč a kdy je funkce potlačení mihotání třeba?

Funkce potlačení mihotání se uplatní při jakémkoliv fotografování. Je jedno, jestli fotíte po jenom snímku, nebo využíváte kontinuální snímání. Nicméně při kontinuálním snímání vám pomůže mít všechny po sobě jdoucí snímky expozičně stejné či velmi podobné. Pokud totiž k mihotání / blikání světla dochází, může nastat jistý problém. Problém jednoduše spočívá ve změně expozice scény, nebo její části, příp. dochází k barevným změnám ve scéně. Připravil jsem si proto ukázku z dílny, kterou osvětluje boční okno a zářivka. Vypnutá funkce potlačení mihotání, kontinuální snímání, stejná expozice, stejné vyvážení bílé barvy. Přesto jsou 3 po sobě jdoucí fotografií úplně jiné. Při zapnutí funkce vypadají snímky naprosto stejně.

Trojice snímků bez funkce potlačení mihotání | moje Tajemno
Trojice po sobě jdoucích snímků bez zapnuté funkce potlačení mihotání. Všimněte si rozdílné barvy i intenzity světla. Pro zvětšení klikněte.

Z důvodu úspory místa jsem ony 3 snímky vložil do jednoho obrázku. I tak si myslím, že je vcelku dost patrný rozdíl mezi barvou světla. Při tom se vždy jednalo o shodné nastavení expozice i vyvážení bílé barvy.

Potlačení mihotání v menu fotoaparátu | moje Tajemno
Menu fotoaparátu s položkou potlačení mihotání

Osobní zkušenost

Jistou zkušenost s potlačením mihotání mám z fotografování sportovních aktivit v halách. Kupříkladu takové fotografování výskoku při tanci. Nastavil jsem si rychlé kontinuální snímání, abych zachytil každý detail. Dále zapnul manuální expoziční režim, aby všechny snímky byly exponovány stejně. Zaostřil na správné místo a ve vhodnou chvíli domáčkl spoušť. Jaké pak bylo mé překvapení, když každý snímek byl jinak nasvícen a v jiných barvách.

Důvodem byly již zmiňované staré zářivky. Ty nepříjemně blikaly a ovlivňovaly výsledný obraz. Se zapnutou funkcí potlačení mihotání k tomuto problému již nedocházelo. Nicméně objevil se jiný „problém“. Pokud k mihotání / blikání dochází, fotoaparát může nepatrně zpomalit snímání. Kupříkladu výše zmíněný fotoaparát nemusí dosahovat rychlosti snímání 10 sn./s, ale cca o snímek méně. Stejně tak může být prodleva před prvním pořízení snímku malilinko delší. Není to nic závratného, ale může to překvapit.

Původní snímky jsou již bohužel dávno pryč. Pokud bych se však v brzké době objevil v podobných prostorách, přidám do článku názornější fotografie.

Má cenu tuto funkci vůbec vypínat? To je na zvážení každého z vás. Používáte-li fotoaparát (s touto funkcí) sporadicky na občasné focení čehokoliv, funkci bych nevypínal. Pokud preferujete maximální výkon a naprostou kontrolu nad chováním fotoaparátu, funkci bych vypínal a zapínal dle potřeby. Osobně ji nechávám téměř vždy vypnutou. Zapínám ji pouze při fotografování v místech s umělým osvětlením. Už je to takový můj zvyk.

Závěrem

Funkce potlačení mihotání / blikání lze rozhodně doporučit. Hodí se při fotografování v halách, na koncertech, prostě všude tam, kde jsou starší / méně kvalitní zdroje světla. Může vám pomoci s expozicí tak, že omezí výskyt „podivně nasvícených“ scén. Tedy zejména nečekaně tmavé snímky a to i přes to, že je scéna nasvícená. Máte-li tuto funkci ve fotoaparátu, určitě ji vyzkoušejte (zejména při focení za umělého osvětlení, nejlépe starých zářivek).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *