Archiv pro štítek: expoziční čas

Expoziční čas ovlivňuje dobu, po kterou bude dopadat světlo na snímač (nebo na světlocitlivý film). Čím delší čas, tím více světla se na snímač dostane, fotografie bude tedy světlejší.

Zastavení času

Zastavení či zmrazení času

Kromě předchozích dotazů se ve Fotoporadně ptáte na téma zastavení, resp. zmrazení času ve fotografii.  O co tedy jde?

Mám kompakt a moc se mi líbí fotografie tekoucí vody nebo jedoucích aut. Nedaří se mi však docílit „zastavení“ času na těchto fotografiích. Vodu i vozidla mám vždy rozmazané. Jak ovlivním rychlost závěrky?

Jak jste jistě pochopili, dnes bude řeš o rychlosti závěrky, resp. o expozičních časech. Pokračování textu Zastavení času

Samospoušť

Samospoušť fotoaparátu

Samospoušť nebo-li časová samospoušť umožňuje zpoždění focení o jistou dobu po zmáčknutí spouště fotoaparátu. Najdete ji na klasických filmových i digitálních fotoaparátech, kde ji obvykle poznáte podle symbolu níže.

Ikona samospouště
Nejčastější ikona samospouště u většiny digitálních fotoaparátů

Hlavní použití samospouště je minimalizaci pohybové neostrosti způsobené otřesem fotoaparátu. Dále je využívána pro autoportrét či snímek s více lidmi včetně fotografa. Pokračování textu Samospoušť

Expoziční čas

Expoziční čas

Expoziční čas, rychlost závěrky nebo doba expozice jsou stejné výrazy. Je to doba, po kterou je závěrka fotoaparátu otevřena a umožňuje tak světlu dopadat na obrazový senzor ve fotoaparátu. Rovněž se jedná o jeden z parametrů pro nastavení správné expozice.

Čím delší čas, tím více světla se na snímač dostane, fotografie bude tedy světlejší.

Informace Nejčastěji se používají expoziční časy: …, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, … sekundy. Obvykle od dlouhých 30 sekund po kratičkou 1/8000 sekundy. Je dáno tím, že lidské oko vnímá světlo nelineárně, ale logaritmicky. Tím se také musely přizpůsobit snímače fotoaparátů.

Pokračování textu Expoziční čas